دکتر سعیدرضا پهلوان پور

دکتر سعیدرضا پهلوان پور

پزشک عمومی

دکتر سعیدرضا پهلوان پور

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 42000
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1372