دکتر رضا علیشاهی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر رضا علیشاهی

پزشک عمومی

دکتر رضا علیشاهی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 50799
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1374