دکتر رضا سلیمانی زاد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر رضا سلیمانی زاد

متخصص چشم پزشکی
فلوشیپ گلوکوم

دکتر رضا سلیمانی زاد

متخصص چشم‌ پزشکی و فلوشیپ گلوکوم

  • شماره نظام پزشکی : 81433
  • فلوشیپ گلوکوم
  • تخصص چشم پزشکی 
  • دکترای حرفه ای پزشکی