دکتر حسین ملانوری شمسی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر حسین ملانوری شمسی

متخصص بیهوشی

دکتر حسین ملانوری شمسی

متخصص بیهوشی

  • شماره نظام پزشکی : 61821
  • تخصص بیهوشی از سال 1379
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1375
فهرست