دکتر حسن حقانی نژاد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر حسن حقانی نژاد

متخصص بیماری های های قلب و عروق
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر حسن حقانی نژاد

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

  • شماره نظام پزشکی : 100068
  • فلوشیپ اکوکاردیوگرافی در سال 1393
  • تخصص بیماری‌های قلب و عروق در سال 1388
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1383
  • استادیار دانشگاه
  • عضو هیئت علمی
  • ارائه مقالات چاپ شده داخلی و خارجی