دکتر بتول السادات حیدری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر بتول السادات حیدری

متخصص بیماری های های قلب و عروق

دکتر بتول السادات حیدری

متخصص بیماری های قلب و عروق

  • شماره نظام پزشکی : 85425
  • تخصص بیماری‌های قلب و عروق از سال 1384
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1380
  • استادیار دانشگاه
  • عضو انجمن قلب و عروق