دکتر ایران احمدی حجت آبادی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر ایران احمدی حجت آبادی

متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی

دکتر ایران احمدی حجت آبادی

متخصص بیماری های زنان و زایمان

  • شماره نظام پزشکی : 31010
  • تخصص بیماری‌های زنان و زایمان از سال 1374
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1369