دکتر الهه موحدی مقدم | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر الهه موحدی مقدم

متخصص کودکان
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

دکتر الهه موحدی مقدم

متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

  • شماره نظام پزشکی : 128790
  • فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد در سال 1397 از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • تخصص بیماری های کودکان در سال 1393 از دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1389
  • دارای بورد فوق تخصصی از دانشگاه تهران
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
فهرست