دکتر اعظم قائمی پور | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر اعظم قائمی پور

متخصص بیهوشی

دکتر اعظم قائمی پور

متخصص بیهوشی

  • شماره نظام پزشکی : 92505
  • تخصص بیهوشی
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی