دکتر احمد شجری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر احمد شجری

متخصص کودکان
فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان (نفرولوژی)

دکتر احمد شجری

متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)

  • شماره نظام پزشکی : 38880
  • فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان) از سال 1385
  • متخصص بیماری های کودکان از سال 1378
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1371