دوره آموزشی کنترل عفونت

دوره آموزشی کنترل عفونت | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دوره آموزشی کنترل عفونت توسط جناب آقای حافظیه در تاریخ 98/7/9 جهت رابطین کنترل عفونت در بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) برگزار شد.