دوره آموزشی آشنایی با ونتیلاتور

دوره آموزشی آشنایی با ونتیلاتور | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دوره آموزشی آشنایی با دستگاه ونتیلاتور توسط جناب آقای رضازاده و جناب آقای مهندس عسکری در تاریخ 18/7/98 در بیمارستان سیدالشهداء یزد برگزار گردید.