تحقیقات نشان می دهد؛

درمان های ناباروری تاثیر کمی در تولد نوزادان نارس دارند

نوزادانی که از طریق درمان ناباروری ایجاد می شوند، احتمال بیشتری دارد که زودتر و کوچک به دنیا بیایند اما محققان می گویند که دلایلی به غیر از روش های تولیدمثل کمکی در این زمینه دخیل هستند.
ناباروری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، «آلینا پلیخ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه یوتا، می‌گوید: «یافته‌های جدید ما به‌جای خود درمان ناباروری، اهمیت مشکلات باروری و شرایط سلامتی والدین و ویژگی‌های تولد نوزادان، مانند دوقلو بودن، وزن هنگام تولد و مدت بارداری را نشان می‌دهد.»

محققان در این مطالعه، داده‌های مربوط به ۲۴۸ هزار تولد را بررسی کردند.

آنها دریافتند که تفاوت در وزن هنگام تولد و طول بارداری بین زوج‌هایی که به طور طبیعی باردار شده اند و آنهایی که از لقاح آزمایشگاهی (IVF)، لقاح مصنوعی یا داروهای باروری استفاده می‌کنند، با در نظر گرفتن شرایط خانوادگی، جزئی است.

مطالعات نشان داد کودکانی که از طریق روش‌های کمک باروری ایجاد می‌شوند، ۱۰ درصد بیشتر احتمال داشت که نارس به دنیا بیایند و ۹ درصد بیشتر از نوزادانی که به طور طبیعی ایجاد شده بودند، وزن کم در زمان تولد داشتند.

درمان‌های تهاجمی‌تر مانند IVF و لقاح مصنوعی، به شدت با پیامدهای نامطلوب زایمان مرتبط بودند. نوزادانی که با استفاده از داروهای باروری تشکیل شدند، نتایج مشابهی با آنچه به طور طبیعی ایجاد شدند، داشتند.

نتایج نشان می‌دهد که شرایط خانوادگی و ویژگی‌های مشاهده نشده والدین، مانند ویژگی‌های ژنتیکی، هنگام توضیح ارتباط بین باروری کمکی و پیامدهای نامطلوب تولد مهم هستند.