طیبی در بازدید از پروژه درحال تکمیل مرکز جامع سرطان تاکید کرد

حمایت از تجهیز “مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی” در جنوب تهران

رئیس جهاد دانشگاهی در بازدید از پروژه درحال تکمیل مرکز درمانی جامع سرطان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی در جنوب شهر تهران بر حمایت از تجهیز این مجموعه درمانی تأکید کرد.
حمایت از تجهیز "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب تهران | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش ایسنا، اعضای هیئت رئیسه جهاد دانشگاهی، خیّرین، مدیران و مشاوران پژوهشکده سرطان معتمد، از پروژه درحال تکمیل مرکز درمانی جامع سرطان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی بازدید کردند. با تأسیس و راه‌اندازی این مرکز به عنوان قطب درمان‌های فناورانه سرطان، کلیه خدمات مرتبط با تشخیص و درمان سرطان در جنوب شهر تهران به مردم ارائه خواهد شد.

دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی در بازدید از پروژه درحال تکمیل مرکز درمانی جامع سرطان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، با اشاره به این نکته که اقتدار کشور در حوزه های مختلف پزشکی، کشاورزی و صنعتی منجر به توسعه اقتصادی و رفاه مردم و افزایش امنیت آنان می‌شود، گفت: نتیجه توسعه علمی و فناورانه در حوزه های پزشکی، ارائه خدمت بالینی است و در سایر حوزه‌ها نیز توسعه علمی منجر به ارائه خدمات مطلوب و افزایش رفاه مردم خواهد شد.

دکتر طیبی با تاکید بر اینکه جهاد دانشگاهی از ابتدای تاسیس خود در سال ۱۳۵۹ بر تلاش بر تداوم این الگوسازی در برنامه‌های خود تاکید داشته، ادامه داد: بر اساس این الگو، تحقیقات انجام شده به صورت کاربردی بوده و در حوزه‌های مختلف تبدیل به ارائه خدمت یا محصول می‌شود و این محصول فناورانه نیز باید در خدمت مردم باشد؛ همچنین این زنجیر می‌بایست همواره به هم متصل بوده و تداوم داشته باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی بر حمایت از تجهیز این مجموعه درمانی تأکید کرد و افزود: ضمن سپاس از خیرین و سرپرست پژوهشکده سرطان معتمد، از استاد دکتر اردشیر قوام‌زاده نیز که در بحث توسعه علمی کشور و خدمات حوزه بالین و دریافت مجوزها، سهم ارزشمندی در تحقق این پروژه داشته‌اند، تشکر می‌کنم.

استفاده از کلیه ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی جهت توسعه خدمات تخصصی و فناورانه

دکتر مهدی باصولی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی نیز در جلسه بازدید از پروژه درحال تکمیل مرکز درمانی جامع سرطان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی با تاکید بر اهمیت بحث توسعه‌ای درمان در حوزه‌های پزشکی جهاد دانشگاهی و ارائه خدمات تخصصی گسترده‌تر و کامل‌تر به جامعه گفت: بنا داریم تا از کلیه ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی جهت توسعه خدمات تخصصی و فناورانه استفاده کرده و در این زمینه از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله خیرین و حمایت‌های مسئولین همچون نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، استفاده کنیم.

دکتر غلامرضا جاوید، مدیرکل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی نیز با اشاره به جایگاه اهمیت ارائه خدمات پزشکی مطلوب به مردم از سوی جهاد دانشگاهی تأکید کرد: در این زمینه، نقش درمان سرطان اهمیت ویژه‌ای دارد و ایجاد این مرکز با ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در منطقه جنوب شهر به عنوان یکی از مناطق محروم شهر، اهمیت این امر را صد چندان خواهد کرد و دفتر خدمات تخصصی پزشکی جهاد دانشگاهی نیز این مهم را تا حصول نتیجه و تحقق پروسه تاسیس، به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.