به مناسبت روز پزشک

حضور مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان در بخشها و کلینیک های بیمارستان

تبریک مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان به مناسبت روز پزشک
حضور مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان در بخشها و کلینیک های بیمارستان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی به مناسبت یکم شهریور ماه زادروز حکیم ابوعلی سینا و بزرگداشت روز پزشک آقای دکتر حسین ملانوری مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان به همراه آقای رفیعی مدیریت با حضور در بخشها و کلینیک بیمارستان با اهداء گل و لوح سپاس این روز را به پزشکان شاغل در این بیمارستان تبریک گفتند و از زحمات آنان تقدیر گردید.