تومور بدخیم پلک چشم

سرطان زمانی ایجاد می‌شود که سلول‌ها توانایی تقسیم کنترل شده را از دست داده و در اثر تکثیر غیرطبیعی توده‌هایی سلولی به نام تومور را ایجاد می‌کنند. تومورها ممکن است تنها یک بافت را درگیر کنند
پلک

سرطان زمانی ایجاد می‌شود که سلول‌ها توانایی تقسیم کنترل شده را از دست داده و در اثر تکثیر غیرطبیعی توده‌هایی سلولی به نام تومور را ایجاد می‌کنند. تومورها ممکن است تنها یک بافت را درگیر کنند و به سایر بافت‌ها منتقل نشوند (خوش‌خیم) و یا اینکه پس از ایجاد در یک بافت بتوانند به سایر بافت‌های سالم نیز رفته و موجب ایجاد تومور در آنها نیز شوند (تومورهای بدخیم). تومورهای خوش‌خیم سرطانی نیستند اما تومورهایی که بدخیم باشند موجب سرطان می‌شوند.

در برخورد با تومورهای چشم تنها گروه کوچکى از متخصصین داراى تجربه و صلاحیت کافى می‌باشند که با توجه به گستردگى انواع تومورها برنامه‌ریزی دقیق لازم است و درمان‌ها می‌تواند شامل پیگیرى، جراحى، شیمی‌درمانی و یا رادیوتراپى باشد.

سرطان پلک نوعی سرطان است که بر رو یا در درون پلک ایجاد می‌شود و بصورت عمومی جزو سرطان‌های اپی تلیال قرار می‌گیرد. این تومورها ممکن است در سلول‌های چربی، غدد عرق یا غدد آپوکرین ایجاد شوند. شایع‌ترین انواع تومورهای پلک چشم شامل موارد زیر هستند:

کارسینوماى سلول‌های بازال (Basal cell carcinoma)

کارسینومای سباسیوس یا سباسه (Sebaceous carcinoma)

کارسینومای سلول‌های سنگفرشی (Squamous cell carcinoma)

ملانوما (Melanoma)

علل ایجاد تومور بدخیم پلک چشم چیست؟

فاکتورهای خطر مختلفی برای ایجاد تومور پلکی تشخیص داده شده‌اند. فاکتورهای خطر عواملی هستند که احتمال ایجاد تومور را افزایش می‌دهند. اگرچه این فاکتورها ممکن است بصورت مستقیم منجر به ایجاد تومور نشوند اما در پیشرفت و گسترش آن نقش دارند. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

قرار گرفتن در معرض تابش نور فرابنفش: منبع معمول این اشعه‌ها، نور خورشید و دستگاه‌های برنزه کننده‌ی استفاده شده در پزشکی زیبایی است.

کم بودن میزان ملانین در پوست: ملانین از پوست در مقابل اشعه‌های خطرناک محافظت می‌کند.

نژاد: مردان سفیدپوست درصد بیشتری در بروز تومور پلکی دارند.

سن: معمولاً تومورهای پلکی سلول‌های سنگفرشی پس از ۵۰ سالگی بروز می‌کنند.

سابقه‌ی آفتاب سوختگی پوست یا سایر آسیب‌های پوستی

سابقه‌ی سرطان‌های پوستی دیگر

برخی بیماری‌ها مانند بیماری بوِن (Bowen’s disease) و …

برخی مواد شیمیایی