در اتفاقی جالب

تولدهای چهار کیلویی در چهارمین روز از چهارمین ماه سال در بیمارستان سیدالشهداء یزد

در چهارمین روز از چهارمین ماه در سال هزار و چهارصد در بلوک زایمان بیمارستان سیدالشهداء یزد، دو دختر چهار کیلویی به دنیا آمدند!
تولدهای چهار کیلویی در چهارمین روز از چهارمین ماه سال در بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی در چهارمین روز از چهارمین ماه در سال هزار و چهارصد در بلوک زایمان بیمارستان سیدالشهداء یزد، دو دختر چهار کیلویی به دنیا آمدند.

از بلوک زایمان خبر می رسد که خوشبختانه حال عمومی مادران و نوزادان مناسب و رضایت بخش است و به زودی نیز ترخیص خواهند شد.