به مناسبت روز پزشک

تقدیر و تشکر بانک ملی استان از سفید پوشان بیمارستان سیدالشهداء

تقدیر و تشکر بانک ملی استان از سفید پوشان بیمارستان سیدالشهداء | بیمارستان سیدالشهداء یزد

تقدیر و تشکر بانک ملی استان از سفید پوشان بیمارستان سیدالشهداء

به مناسبت یکم شهریور روز پزشک مسئولین بانک ملی استان ریاست و مدیریت بیمارستان را دیدار و دلیل حضور خود را قدردانی از زحمات بی شائیه پزشکان و کادر درمان اعلام کردند .

فهرست