تقدیر مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان از همکاران داروخانه بیمارستان

تقدیر مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان از همکاران داروخانه بیمارستان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به مناسبت پنجم شهریور روز داروساز دکتر حسین ملانوری مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان با حضور در داروخانه بیمارستان از زحمات تلاشگران این عرصه با اهداء لوح سپاس و گل تقدیر و تشکر نمودند .

فهرست