با ارسال لوح تقدیر

تقدیر سرپرست مرکز بهداشت شهرستان یزد از رابط بیمارستان سیدالشهداء

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان یزد از رابط بیمارستان سیدالشهداء و مرکز بهداشت شهرستان یزد تقدیر کرد.
تقدیر سرپرست مرکز بهداشت شهرستان یزد از رابط بیمارستان سیدالشهداء | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سید علی اکبر موسوی ندوشن با ارسال لوح تقدیر از سمانه تیغ بند رابط بیمارستان سیدالشهداء در راستای همکاری با واحد سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان یزد قدردانی کرد.