تقدیر ریاست و مسئول فنی بیمارستان از همکاران بانک خون

تقدیر ریاست و مسئول فنی بیمارستان از همکاران بانک خون | بیمارستان سیدالشهداء یزد

تقدیر ریاست و مسئول فنی بیمارستان از همکاران بانک خون به مناسبت 9 مرداد سالروز تاسیس سازمان انتقال خون و روز ملی اهدای خون

به مناسبت 9 مرداد دکتر حسین ملانوری ریاست و مسئول فنی بیمارستان به همراه مدیریت و مترون با حضور در آزمایشگاه از بانک خون بازدید و از زحمات تلاشگران این عرصه با هداء هدیه تقدیر و تشکر نمودند .