رئیس جامعه جراحان ایران؛

تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی باز گردد

رئیس جامعه جراحان ایران، با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی با مشکلات عدیده ای مواجه است، گفت: تعرفه گذاری بخش خصوصی باید به سازمان نظام پزشکی باز گردد.
نظام پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج فاضل، در نشست مشترک اعضای هیأت مدیره جامعه جراحان ایران با رئیس کل سازمان نظام پزشکی، تاکید کرد: جامعه پزشکی با مشکلات عدیده ای مواجه ا ست که باید نسبت به برون رفت از آنها اقدام نمود که از آن جمله می‌توان به بازگشت اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی و نیز تقویت حوزه اخلاق حرفه‌ای اشاره نمود.

وی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی از دیرباز ممتاز و محل رجوع و احترام عموم مردم بوده است، اذعان کرد: پزشکان باید نقش خودشان را در ارتقای اخلاقی جامعه اجرا کنند تا موازین اخلاقی هم در جامعه پزشکی و هم در بین مردم ارتقا یابد.

محمدرضا ظفرقندی عضو هیأت مدیره جامعه جراحان ایران نیز در ادامه بر لزوم حمایت انجمن‌ها و شخصیت‌های بزرگ جامعه پزشکی از سازمان نظام پزشکی تاکید کرد.

کوروش شمیمی دیگر عضو هیأت مدیره جامعه جراحان ایران نیز بر ضرورت حمایت از اقدامات همکاران مراکز درمانی بخش خصوصی که در دوران کرونا فعالیت قابل ستایشی ارائه کردند، تاکید کرد.

در ادامه این جلسه موضوعات مختلفی مانند تعرفه‌های خدمات درمانی، مالیات بر درآمد جامعه پزشکی، اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و تجمیع محل‌های رسیدگی به شکایات پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.