تعرفه های خدمات و بستری در بیمارستان سیدالشهداء یزد

عنوان خدمتمبلغ تعرفه بیمه
(تومان)
مبلغ تعرفه آزاد
(تومان)
بستری اتاق دو تخته هر شبطبق تعهدات بیمه2/011/800
بستری اتاق خصوصی هر شبطبق تعهدات بیمه2/586/800
بستری اتاق VIP هر شبطبق تعهدات بیمه5/200/000
بستری اتاق سه تخته و بیشتر هر شبطبق تعهدات بیمه1/437/000
بستری تخت CCU هر شبطبق تعهدات بیمه3/305/100
بستری تخت ICU هر شبطبق تعهدات بیمه5/172/800
نوزاد سالمطبق تعهدات بیمه1/006/100
نوزاد بیمارطبق تعهدات بیمه1/427/000
اقامت همراه به ازای هر شبطبق تعهدات بیمه287/300

عنوان خدمتمبلغ تعرفه بیمه
(تومان)
مبلغ تعرفه آزاد
(تومان)
ام آر آی بدون تزریق444/343569/134
ام آر آی با تزریق532/756684/893
ام آر آی با و بدون750/284962/775
سی تی اسکن ریه اسپیرال326/502419/718
سی تی اسکن مغز معمولی306/736397/062
ماموگرافی292/306383/966
لیزیک چشمطبق تعهدات بیمه8/000/000

نوع عملنرمال هزینه بیماران با بیمه
(تومان)
نرمال هزینه بیماران بدون بیمه
(تومان)
عمل قلب بازطبق تعهدات بیمه41/000/000
برداشتن چربی با استفاده از لیپوساکشنطبق تعهدات بیمه28/000/000
ترمیم تاندون یا عضله ساعد،مچطبق تعهدات بیمه25/000/000
آنژیوگرافی و آنژیوپلاسیطبق تعهدات بیمه20/000/000
آرتروپلاستی کامل زانوطبق تعهدات بیمه16/000/000
آندوسکوپی و کولونوسکوپیطبق تعهدات بیمه12/000/000
کوله سیستکتومی (کیسه صفرا)طبق تعهدات بیمه10/000/000
آنژیوگرافیطبق تعهدات بیمه8/000/000
سیستوسکوپی (پروستات، مجاری ادرارو مثانه)طبق تعهدات بیمه7/200/000
زایمان طبیعی4/500/0006/200/000
زایمان سزارین5/500/0007/500/000
خارج کردن پلاکطبق تعهدات بیمه6/300/000
کاتراکت (چشم)طبق تعهدات بیمه5/200/000
ترمیم فتقطبق تعهدات بیمه5/100/000
کورتاژطبق تعهدات بیمه3/500/000

عنوان خدمتمبلغ تعرفه بیمه با نسخه الکترونیک
(تومان)
مبلغ تعرفه آزاد بدون نسخه الکترونیک
(تومان)
ویزیت پزشک عمومی بالای 15 سال سابقه38/89055/200
ویزیت پزشک متخصص60/70081/000
پزشک فوق تخصص73/36098/000

تعرفه های فوق عمومی بوده و ملاک اصلی برای تسویه حساب ، صورتحساب واحد ترخیص یا صندوق می باشد.

تاریخ به روز رسانی جدول تعرفه: 1400/05/01

فهرست