محققان پی بردند؛

ترکیب چند دارو به درمان سرطان کُشنده پوست کمک می کند

یک کارآزمایی بالینی نشان داده است که برای افراد مبتلا به ملانوم پیشرفته، ترکیب دو داروی ایمونوتراپی می تواند مدت زمانی را که سرطان آنها بدون پیشرفت باقی می ماند دو برابر کند.
ایمونوتراپی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این درمان ترکیبی از دو دارویی است که به عنوان مهارکننده‌های توقف سیستم ایمنی شناخته می‌شوند؛ یکی به نام nivolumab (Opdivo) که در حال حاضر درمان استاندارد برای ملانوم پیشرفته (نوعی سرطان پوست کُشنده) است. دیگری relatlimab که هنوز تأیید نشده است.

این مطالعه بر روی ۷۱۴ بیمار مبتلا به ملانوما درمان نشده که غیر قابل جراحی بود یا به سایر نقاط بدن سرایت کرده بود، انجام شد. محققان دریافتند بیمارانی که ترکیب Opdivo/relatlimab دریافت کرده‌اند، معمولاً دو برابر بیشتر از بیمارانی که Opdivo به آنها داده شده بود، بدون وخیم شدن بیماری شأن به زندگی ادامه دادند.

گروه دریافت کننده ترکیب دو دارو، بیماری شأن به طور متوسط ۱۰ ماه بدون پیشرفت باقی ماند، درحالیکه در گروه فقط Opdivo، این مدت ۴.۶ ماه بود.

پس از یک سال، حدود ۴۸٪ از بیمارانی که در گروه دریافت دو دارو بودند، هنوز بدون پیشرفت بیماری بودند، در مقابل ۳۶٪ از بیمارانی که تنها از Opdivo استفاده می‌کردند، بیماری شأن پیشرفت نکرده بود.

محققان دانشگاه تکزاس انتظار دارند درمان ترکیبی به یک درمان استاندارد برای این سرطان تبدیل شود.