گزارش تصویری

برگزاری کمیته اخلاق بالینی در بیمارستان سیدالشهداء

جلسه کمیته اخلاق بالینی در بیمارستان سیدالشهداء یزد برگزار شد.
کمیته اخلاق بالینی

به گزارش روابط عمومی، جلسه کمیته اخلاق بالینی با بررسی استاندارهای اعتبار بخشی و علت های ترخیص با رضایت شخصی بیماران، به ریاست مدیر عامل و مسئول فنی بیمارستان دکتر میرشمسی برگزار شد.