یافته جدید محققان؛

برخی باکتری های روده در مقابل کروناویروس نقش حفاظتی دارند

دانشمندان متابولیت هایی را در میکروبیوم انسان پیدا کرده اند که احتمالاً می تواند عفونت کروناویروس را کاهش دهد.
متابولیت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، میکروبیوم ها شامل هزاران میکروارگانیسم، مانند باکتری، قارچ و ویروس هستند که به طور طبیعی در بدن وجود دارند. این میکروارگانیسم ها روی پوست، مجاری تنفسی و در سراسر دستگاه گوارش نگهداری می‌شوند.

تیمی از دانشمندان تصمیم گرفتند بررسی کنند که آیا باکتری‌های موجود در میکروبیوم انسانی می‌توانند ویروس کرونا را مهار کنند یا خیر.

محققان دانشگاه راکفلر آمریکا سه متابولیت باکتریایی را از میکروبیوم انسان شناسایی کردند که عفونت ویروسی کروناویروس را مهار می‌کنند.

• پیرازین موسوم به ۲،۵- بیس (۳- ایندولیل متیل) پیرازین (BIP)

• تریپتامین آگونیست گیرنده ۵ هیدروکسی تریپتامین (۵-HTR)

• ترکیبی به نام N۶ – (Δ۲- ایزوپنتنیل) آدنوزین (IPA)

مشخص شد از بین این میکروارگانیسم ها، IPA وسیع‌ترین فعالیت ضدویروسی را دارد. تریپتامین ترجیحاً کروناویروس‌ها را مهار می‌کند و BIP در مقایسه با IPA طیفی مشابه و کمی محدودتر داشت.

محققان معتقدند میکروبیوم های انسان ممکن است مجموعه بزرگی از مولکول‌های کوچک از نظر ساختاری متنوع تولید کنند که برخی از آنها عفونت ویروسی را مهار می‌کنند.