بخش CCU اهدایی خیر محترم جناب حسینی پور

بخش CCU اهدایی خیر محترم جناب حسینی پور | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش CCU1 بیمارستان سیدالشهداء یزد در زمستان 1399 توسط خیر نیک اندیش، جناب آقای حسینی پور با سرمایه گذاری 40 میلیارد ریال، بازسازی و در اختیار بیمارستان قرار گرفت. این بخش در اردیبهشت 1400 در مراسمی با حضور استاندار یزد افتتاح شد. برای جبران تلاش خیر محترم، نام این بخش به CCU حسینی پور تغییر یافت.