بخش نمونه | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش NICU نوزادان

ارائه خدمات به کودکان و نوزادن از بدو تاسیس بیمارستان در دستور کار بوده است. بخش NICU یکی از کلیدی ترین این خدمات است. بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان (NICU) داراي تخت های وارمر ، دستگاه های انكوباتور، چند دستگاه فتوتراپ اينتنزيو و اتاق های ايزوله جهت موارد بستري عفوني مي باشد. اين بخش با بهره مندي از پزشكان خبره وكادر درمان دلسوز و متعهد در زمينه رسيدگي به نوزادان با ايجاد محيطي امن و به دور از استرس.

بخش نمونه | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
آقای دکتر محمدعلی شهاب
سرپرستار
خانم گل زر ارشاد

موقعیت : طبقه دوم NICU

شماره تماس : 3165217

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان، کلیک کنید…
اخبار بخش
پزشکان فعال در بخش
فهرست