بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از بخش های اختصاص یافته جهت مراقبت از بیماران حاد تنفسی بازدید و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و اقدامات بیمارستان در مواجهه با بیماریهای حاد تنفسی قرار گرفتند .

دکتر محمود نوری شادکام طی این بازدید بر لزوم حفظ سلامت پرسنل، ارائه دهنده خدمت و جلوگیری از انتقال عفونت تاکید و از زحمات مسئولین بیمارستان قدردانی شد .