بازدید ریاست و مدیریت از بخش های اتاق زایمان و نوزادان بیمارستان

بازدید ریاست و مدیریت از بخش های اتاق زایمان و نوزادان بیمارستان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بازدید ریاست و مدیریت از بخش های اتاق زایمان و نوزادان بیمارستان

صبح امروز دوشنبه 6 مرداد ماه 99 بازدید با حضور آقای دکتر حسین ملانوری (ریاست و مسئول فنی بیمارستان)، سید یحیی رفیعی (مدیر) و خانم اربابیان (مترون ) از بخشهای اتاق زایمان و نوزادان صورت گرفت .

در این بازدید نحوه ارائه خدمات درمانی و مراقبت بیماران مورد بررسی و با مسئولین بخش ها مذاکرات لازم انجام شد .

خانم شهرآبادی مسئول اتاق زایمان با ارائه توضیحاتی در مورد اتاق LDR اظهار داشت که این اتاق دارای امکانات مجهز و استاندارد در استان می باشد و محیطی آرام را برای مادر و همراه فراهم نموده است .

در پایان از زحمات پزشکان و پرسنل این بخش ها قدردانی گردید .

فهرست