انجام اکوی تخصصی قلب جنین ، کودک و نوجوان در بیمارستان

اکوی تخصصی قلب جنین ، کودک و نوجوان در بیمارستان سیدالشهدا انجام می شود
انجام اکوی تخصصی قلب جنین ، کودک و نوجوان در بیمارستان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی ،در این مرکز اکوی تخصصی قلب جنین ، کودک و نوجوان توسط آقای دکتر مرتضی دانائیان فوق تخصص قلب جنین ، کودک و نوجوان انجام می شود