با تصویب هیئت‌مدیره

انتصاب مسئول فنی و مدیرعامل جدید بیمارستان سیدالشهداء یزد

مسئول فنی و مدیرعامل جدید بیمارستان سیدالشهداء یزد معرفی شد.
انتصاب دکتر علیرضا میرشمسی

به گزارش روابط‌عمومی، با تصویب هیئت‌مدیره، مسئول فنی و مدیرعامل جدید بیمارستان سیدالشهداء یزد، انتخاب و معرفی شد.
در جلسه سه‌شنبه مورخ سوم اسفند 1400 هیئت‌مدیره از تلاش‌های دکتر حسین ملانوری شمسی، تقدیر و دکتر علیرضا میرشمسی به‌عنوان مسئول فنی و مدیرعامل جدید، انتصاب و معرفی شد.

دکتر علیرضا میرشمسی دکترای حرفه‌ای پزشکی است و پیش از این مسئول درمانگاه بیمارستان، مسئول اورژانس و همچنین مسئول آی‌سی‌یو جنرال بیمارستان سیدالشهداء بوده است.