پس از تجربه موفق برگزاری انتخابات مترون

انتخاب مدیران گروه‌های تخصصی پزشکی بیمارستان سیدالشهداء از طریق انتخابات

با عنایت به تجربه موفق انتخاب مترون از طریق انتخابات، انتخاب مدیران گروه‌های تخصصی پزشکی بیمارستان سیدالشهدا نیز از طریق انتخابات صورت خواهد گرفت.
انتخاب

به گزارش روابط‌عمومی، دکتر حسین ملانوری، مسئول فنی و مدیرعامل بیمارستان سیدالشهداء از انتخاب مدیران گروه‌های تخصصی پزشکی بیمارستان از طریق انتخابات خبر داد.
وی افزود: بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره و با اتکا به تجربه موفق انتخاب مترون بیمارستان از طریق انتخابات، به‌زودی، مدیران گروه‌های تخصصی پزشکی بیمارستان سیدالشهداء یزد از طریق برگزاری انتخابات مکاتبه‌ای و مشارکت پزشکان آن گروه، برگزار خواهد شد.
دکتر ملانوری خاطرنشان کرد: این روند از روز شنبه ۱۶ بهمن آغاز خواهد شد.