کارشناسان هشدار می دهند؛

افزایش مرگ های ناشی از مشروبات الکلی در بریتانیا در پاندمی کرونا

ارقام رسمی نشان می دهد که قرنطینه های کووید۱۹ باعث افزایش مرگ و میر ناشی از الکل در انگلیس شده است.
الکل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی میل، اعداد و ارقام رسمی حاکی از آن است که مرگ‌های ناشی از الکل در بریتانیا به بالاترین سطح در نزدیک به دو دهه گذشته رسیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که قرنطینه‌های کووید ۱۹ به عادات خطرناک نوشیدن الکل دامن زده است.

داده‌های دفتر آمار ملی نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از مصرف الکل در سراسر بریتانیا طی یک سال، یک پنجم افزایش یافته و به نزدیک به ۹۰۰۰ نفر رسیده است که بالاترین افزایش سالانه از سال ۲۰۰۱ است.

نرخ مرگ و میر ناشی از مشروبات الکلی در سال ۲۰۲۰ به تعداد بیش از ۱۴۰۰ افزایش یافته که معادل ۱۴ مرگ ناشی از مصرف الکل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بریتانیایی است.

مرگ و میر ناشی از مصرف الکل در بین مردان دو برابر بیشتر از زنان بوده و این میزان در اسکاتلند و ایرلند شمالی به طور قابل توجهی بالاتر بوده است.