گزارش جدید محققان؛

افزایش مرگ های سرطانی جهان در سال ۲۰۱۹

بر اساس یک مطالعه علمی جدید، مرگ و میر ناشی از سرطان به ۱۰ میلیون نفر و موارد جدید ابتلا به این بیماری به بیش از ۲۳ میلیون نفر در جهان در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
سرطان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، در آغاز دهه ۲۰۱۰، کل مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان به ۸.۲۹ میلیون نفر و موارد جدید ابتلاء به سرطان به ۱۸.۷ میلیون نفر رسید. آمار تا پایان دهه در سال ۲۰۱۹ به ترتیب نشان دهنده افزایش ۲۰.۹ درصدی و ۲۶.۳ درصدی است.

محققان بار و روند سرطان در سراسر جهان را برای ۲۰۴ کشور و منطقه برآورد کردند. آن‌ها دریافتند که سرطان بعد از بیماری‌های قلبی عروقی از نظر تعداد مرگ و میر، در سطح جهان در سال ۲۰۱۹ در رتبه دوم قرار دارد.

سرطان نای، برونش و ریه؛ سرطان روده و رکتوم؛ سرطان معده؛ سرطان سینه؛ و سرطان کبد عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در ۱۱۹ کشور برای مردان و ۲۷ کشور برای زنان بود.

اگرچه بار مطلق سرطان هم در مرگ و هم در موارد جدید از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ افزایش یافته است، اما نرخ مرگ و میر کلی مطابق با سن جهانی ۵.۹٪ کاهش یافته است.