معاون آموزشی تاکید کرد

اصلاح ساختار دانشجویان دستیاری از اولویت‌های وزارت بهداشت

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی اصلاح ساختار دانشجویان دستیاری، افزایش کیفیت آموزش و تقویت معیشت از طریق منابع مالی پایدار را یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت دانست و گفت: این وعده‌ها در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
اصلاح ساختار دانشجویان دستیاری از اولویت‌های وزارت بهداشت | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری فرد ضمن بیان این که در دولت جدید یکی از اولویتهای مهم و ضروری وزیر بهداشت و معاونت آموزشی، اصلاح ساختار دستیاری، افزایش کیفیت آموزش و تقویت معیشت این عزیزان از طریق منابع مالی پایدار است، افزود: در این مسیر، تبدیل دستیاری به شغل در دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا با استفاده از تمام ظرفیت کشور، این عزیزان از حداقل حقوق و مزایای یک پزشک عمومی بهره مند شوند.

وی در ادامه گفت: همچنین کاهش استرس‌های بی مبنا و دریافت کارانه مناسب با تغییر برخی آیین نامه‌های ناعادلانه، از جمله فعالیتهایی است که در حال انجام است.

به گزارش وبدا، معاون آموزشی وزیر بهداشت همچنین خاطرنشان کرد: ضمن استفاده از تمام توان معاونین و مدیران و همفکری و همیاری نمایندگان دستیاران، به فضل الهی این وعده‌ها در آینده‌ای نزدیک محقق شده و با عمل گرایی از زحمات این نخبگان صبور و نجیب تقدیر خواهیم کرد.

دکتر باقری فرد تاکید کرد: باید کابوس دستیاری در کشورمان روزی پایان یافته و به جای آن، فضایی آرام، امیدبخش و سرشار از انگیزه برای یادگیری و خدمت به بیماران جایگزین شود.