مراحل پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

مراحل پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی

مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی (شامل روپوش) همه وسایل شخصی(جواهرات، ساعت، گوشی، خودکار و غیره) را کنار بگذارید. پوشش ضدعفونی شده و همچنین چکمه ها را در اتاق رختکن بپوشید. (در صورتی که چکمه در…
فاویسم یا بیماری باقلایی چیست؟ | بیمارستان سیدالشهداء یزد

فاویسم یا بیماری باقلایی چیست؟

فاویسم فاویسم یک بیماری ارثی خونی است که به علت کمبود یکی از آنزیم های گلبول های قرمز ایجاد می شود. این بیماری بیشتر در پسرها دیده می شود. این بیماری ژنتیکی وابسته به جنس…