آقای علی زمان خانپور | بیمارستان سیدالشهداء یزد

آقای علی زمان خانپور

کارشناس شنوایی شناسی ( ادیولوژی )

آقای علی زمان خانپور

کارشناس شنوایی‌شناسی ( ادیولوژی )

  • شماره نظام پزشکی : ش-51
  • کارشناسی شنوایی‌شناسی ( ادیولوژی ) از سال 1369