آغاز هفته پیشگیری از مسمومیت ها

آغاز هفته پیشگیری از مسمومیت ها | بیمارستان سیدالشهداء یزد

آغاز هفته پیشگیری از مسمومیت ها | بیمارستان سیدالشهداء یزداول تا هفتم آبان ماه هفته ملی پیشگیری از مسمومیت ها، با هدف کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها برگزار می شود. برای رسیدن به این هدف راهکارهایی مانند تمرکز بر آموزش نحوه پیشگیری از مسمومیت در کودکان، پیشگیری از مسمومیت ناشی از ‏داروها، سموم دفع آفات، مواد شیمیایی، سوء مصرف مواد، مسمومیت با فلزات سنگین، گیاهان و قارچ های سمی و گزیدگی ها، ‏پیشگیری از مسمومیت با گازها و منوکسید کربن و ارتقای دانش جامعه در خصوص خطرات ناشی از مسمومیت ها و نحوه برخورد با این ‏رخداد اتخاذ می شود.