آغاز هفته ملی سلامت بانوان

آغاز هفته ملی سلامت بانوان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

آغاز هفته ملی سلامت بانوان | بیمارستان سیدالشهداء یزدهفته ملی سلامت بانوان ایران همه ساله در آخرین هفته مهرماه برگزار می شود. این هفته با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه در خصوص اولویت های سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، برگزار می شود. امروزه رسالت بانوان در تمام عرصه های خدمت به خانواده بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است و زنان در نقش مدیران قوی و توانمند قدم در راهی گذاشته اند که آینه ی تمام عیار توانمندی‌های زن ایرانی است. مهارت ها و تلاش های شغلی زنان در شرایط بحران کرونا نشان داده است که زنان از بسیاری از توانایی های وجودی شان برای مدیریت بحران در خانواده‌ها و جامعه به نحو احسن استفاده کرده اند. آنان با روحیه مسئولیت پذیری پیشگام خودمراقبتی در بحران کرونا شده اند. در روزهای شیوع بحران کرونا تلاش برای حفظ افکار مثبت توجه به سلامتی حفظ رژیم غذایی مناسب در راستای محافظت و تقویت سیستم ایمنی اعضای خانواده قابل توجه و بیانگر روحیه مادرانه بانوان بوده است.