آغاز هفته آگاهی از وسواس فکری

آغاز هفته آگاهی از وسواس فکری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

آغاز هفته آگاهی از وسواس فکری | بیمارستان سیدالشهداء یزد۱۱ تا ۱۷ اکتبر؛ هفته آگاهی از اختلال وسواس فکری و عملی است. وسواس نوعی تکرار در افکار و رفتار است که فرد احساس می‌کند با تکرار می‌تواند اضطرابش را کاهش دهد یا جلوی یک اتفاق بد را بگیرد. اختلال وسواس فکری- عملی، (یا به اختصار OCD) یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط در مورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد. اکثر افرادی که مبتلا به OCD هستند متوجه می شوند که وسواس آنها هیچ گونه دلیل منطقی ندارد، با این حال آنها احساس می کنند مجبورند اجبارات خود را برای رفع اضطراب و ناراحتی خود انجام دهند. درمان رفتاری شناختی، درمان دارویی و خودیاری از راه های درمان و کنترل این بیماری است.