آشنایی با عمل لیزیک چشم توسط دکتر میرآتشی

آشنایی با عمل لیزیک چشم توسط دکتر میرآتشی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

لیزیک جراحی معمولی است که می تواند دید افراد نزدیک بین یا دور بین و یا دارای آستیگمات را اصلاح کند. این جراحی، از جمله جراحی های بی شمار اصلاح بینایی است که با اصلاح قرنیه، بخش شفاف واقع در جلوی چشم، کار می کند، تا نور بر روی شبکیه، در پشت چشم، متمرکز کند.

دکتر سیدعلی محمد میرآتشی، متخصص چشم درباره عمل لیزیک و آمادگی های قبل از عمل توضیحاتی ارائه می دهد.