آشنایی با بیماری های عروق

آشنایی با بیماری های عروق | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بیماری عروقی (واسکولار) به وضعیتی اطلاق می شود که شبکه عروقی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. این شبکه همان دستگاه گردش خون شماست. در این ویدئو در خصوص راه های تشخیص عروق کرونر و همچنین مراقبت از بیماران پس از عمل و پس از انتقال به ICU توضیحاتی توسط آقای حمیدرضا آرین نیا سرپرستار بخش جراحی قلب بیمارستان سیدالشهدا یزد ارائه می شود.