آثار سالمندی بر پوشش سلامت همگانی

روند پیری جمعیت بر اهداف پوشش سلامت همگانی تاثیر می‌گذارد، زیرا دستیابی به سلامت همگانی بدون در نظر گرفتن نیازهای بهداشتی و اجتماعی افرادی که در مسیر سالمندی قرار گرفته‌اند، غیرممکن است.
آثار سالمندی بر پوشش سلامت همگانی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، تعریف سازمان جهانی بهداشت از پوشش سلامت همگانی این است که به همه مردم و جوامع اطمینان دهد که خدمات با کیفیت مورد نیاز خود را دریافت کرده و در زمانی که سلامت آنان به خطر می‌افتد، بدون مواجه شدن با مشکلات مالی تحت حمایت قرار می‌گیرند.

مکانیزم‌هایی که دسترسی سالمندان به خدمات سلامت را بدون تحمیل بار مالی به آنها تضمین می‌کند، مهم خواهد بود. چون سیستم‌های تأمین مالی سلامت باید به گونه‌ای طراحی شود که نه تنها دسترسی سالمندان به خدمات را تسهیل کند، بلکه با حذف هزینه‌ها، این قشر را در برابر مخاطرات مالی حمایت کند.

در طراحی و تأمین بودجه پوشش سلامت همگانی باید مداخلاتی در نظر گرفته شود که بیشترین تأثیر را در روند سلامت سالمندان داشته باشند، مانند سرمایه گذاری در مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی یکپارچه افراد سالمند، طراحی بسته‌های خدمت متناسب با سن افراد در راستای بهبود پوشش سلامت سالمندان بسیار مهم است.

برای حمایت از این رویکردها، سازمان جهانی بهداشت اقدام به مداخله در امور مربوط به سلامت سالمندان از جمله مراقبت‌های یکپارچه سالمندان در راستای پوشش سلامت همگانی کرده است. این سازمان همچنین اعلام کرده که برای بهبود بسته خدمات بلند مدت پوشش سلامت همگانی، لیستی از حداقل خدمات طولانی مدت را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا در بسته خدمات سالمندان لحاظ کنند.

فهرست