هفته جهانی گلوکوم(آب سیاه)

هفته جهانی گلوکوم(آب سیاه)
هفته جهانی گلوکوم(آب سیاه)
هفته جهانی گلوکوم(آب سیاه)

6 تا 12 مارس هر سال هفته جهانی گلوکوم ( آب سیاه) نامیده می شود. گلوکوم یا آب سیاه به گروهی از بیماری ها گفته می شود که به عصب بینایی چشم آسیب می رسانند و می توانند منجر به از بین رفتن بینایی و حتی نابینایی شود. با این حال، با تشخیص زود هنگام و درمان به موقع آن، اغلب افراد می توانند چشم خود را در برابر از دست دادن بینایی محافظت کنند. افزایش آگاهی عمومی برای جلوگیری از نابینایی ناشی از این بیماری اهمیت بسزایی دارد و هدف اصلی از نامیدن هفته‌ای به نام این بیماری، آگاهی بخشی عمومی برای ترغیب افراد جامعه به معاینات منظم چشمی و پیشگیری از نابینایی ناشی از گلوکوم و سایر بیماری‌های چشمی است.