روز تکنولوژیست جراحی

روز تکنولوژیست جراحی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

۱۶ الی ۲۲ سپتامبر (۲۵ الی ۳۱ شهریور ماه) هفته جهانی تکنولوژیست های جراحی است. رسالت آموزش رشته تکنولوژی جراحی، تربیت نیروی انسانی آگاه، متعهد و کارآمد است که با کسب توانائی‌های حرفه‌ای در اتاق عمل و بهره‌مندی از دانش و تکنولوژی روز خدمات مورد نیاز مراقبتی و آموزشی مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد ارائه دهند. دانش آموختگان این رشته، عضوی از تیم بهداشتی و درمانی خواهند بود که به‌ عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخش‌های اتاق عمل بیمارستان، بخش‌های مداخله تشخیصی-درمانی و مراکز مراقبتی سیار، ایفای نقش می‌نمایند.روز تکنولوژیست جراحی | بیمارستان سیدالشهداء یزد