روز اورژانس و فوریت های پزشکی

روز اورژانس و فوریت های پزشکی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

در تقویم کشور ما روز 26 شهریور ماه به نام روز اورژانس و فوریت های پزشکی نام‌گذاری شده است. تلاشگران عرصه فوریتهای پزشکی در بیشتر مواقع، اولین کسانی هستند که بر بالین مصدومین و نیازمندان دریافت خدمات درمانی اورژانسی حاضر می شوند و حفظ حیات آنان را بر عهده می گیرند که نشان از اهمیت والای خدمت آنها و جایگاه ارزشمند اورژانس است.

روز اورژانس و فوریت های پزشکی | بیمارستان سیدالشهداء یزد