دکتر پروانه میرشمسی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر پروانه میرشمسی

متخصص بیهوشی

دکتر پروانه میرشمسی

متخصص بیهوشی

  • شماره نظام پزشکی : 109218
  • تخصص بیهوشی از سال 1392
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1384