دکتر مسعودرضا معنویت | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر مسعودرضا معنویت

متخصص چشم پزشکی
فلوشیپ ویتره و رتین

دکتر مسعودرضا معنویت

متخصص چشم‌ پزشکی و فلوشیپ ویتره و رتین

  • شماره نظام پزشکی : 31201
  • فلوشیپ ویتره و رتین
  • تخصص چشم پزشکی 
  • دکترای حرفه ای پزشکی