دکتر فرزانه لشکری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فرزانه لشکری

متخصص رادیولوژی

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ــــ
یکشنبه
ــــ
دوشنبه
ــــ
سه شنبه
ــــ
چهارشنبه
ــــ
پنجشنبه
ــــ

دکتر فرزانه لشکری

متخصص رادیولوژی

  • شماره نظام پزشکی : 36603
  • تخصص رادیولوژی
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی